Archiwum projektów

Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie objęte patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pragnę poinformować, że Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego objął patronatem w roku 2015 szereg inicjatyw, których celem jest opieka nad uczniami uzdolnionymi.

Gimnazjum w Zabierzowie bierze udział w programie rządowym "Uniwersytet Młodych Wynalazców"

Od początku bieżącego roku szkolnego uczniowie z Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie uczestniczą w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. ?Uniwersytet Młodych Wynalazców?. Stało się to możliwe dzięki współpracy gimnazjum z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przystąpieniu do projektu realizowanego przez tę uczelnię pt. ?Konfiguracje prostych i stożkowych?. Liderem projektu jest dr hab. Tomasz Szemberg, prof. UP.

DZIECI ŚWIATA w klasie 1 D w Szkole Podstawowej w ZSP w Zabierzowie

Uczniowie klasy 1d w roku szkolnym 2014/2015 przystąpili do Projektu "Razem dla rozwoju- aktywna Edukacja Globalna w szkołach" realizowanego przez Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU z Krakowa.

"RUSZAJ SIĘ Z NAMI"

Gra terenowa jako wydarzenie realizowane pod szyldem Tygodnia Ruchu (MOVE Week) jest częścią europejskiej kampanii NowWeMove, której celem jest promocja aktywności fizycznej. W tym roku odbędzie się jej trzecia edycja, a Polska włącza się do akcji po raz drugi z rzędu.

Program rozwojowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rząsce

W Zespole Szkół w Rząsce w ciągu lat szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 realizowany jest projekt ?Program rozwojowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rząsce?. a w ramach niego zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej i klas I-III Gimnazjum w Rząsce.

Program edukacyjny "Śniadanie Daje Moc"

Program będzie realizowany przez klasę III c, której wychowawcą jest p. Grażyna Prusak. W czasie zajęć edukacyjnych uczniowie będą zdobywać cenne informacje na temat roli prawidłowego odżywiania, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania podanych przez Instytutu Matki i Dziecka.

Szkolny Wolontariat w Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie wśród wyróżnionych w konkursie "Barwy wolontariatu"

Dnia 14 listopada 2013 roku, podczas małopolskiej gali konkursu, zorganizowanej przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, przedstawicielki naszego wolontariatu odebrały wyróżnienie dla całego zespołu , który pracuje charytatywnie na rzecz innych. Dla nas to duży sukces, który mobilizuje nas do działania . W naszym gimnazjum pracuje obecnie 104 wolontariuszy t.j. ~30% uczniów naszej szkoły bardzo chętnie włączających się do każdej akcji. Uczniowie nie działają sami, razem z nimi pracują też nauczyciele.

Uczeń online

Gimnazjum im. J. Matejki w Zabierzowie jako jedna z 50 szkół zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie "Uczeń online" firmy SuperMemo World. Projekt skierowany jest do 1000 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Gmina Zabierzów uzyskała tytuł Miejsca Odkrywania Talentów!

Rok Odkrywania Talentów nie tylko w pełni wpisuje się w priorytety edukacyjne Unii Europejskiej, gdzie edukacja jest jednym z fundamentalnych praw każdego człowieka, ale także wychodzi naprzeciw zaleceniu Rady Europy, w którym zwrócono uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży o wyjątkowym potencjale oraz podkreślono, jak istotne jest zapewnienie im niezbędnej pomocy i wsparcia.

Program Rządowy "Radosna szkoła"

Szkoły podstawowe w Gminie Zabierzów skorzystały ze środków rządowego programu Radosna Szkoła. Przy udziale środków finansowych Gminy, urządzono we wszystkich naszych szkołach kąciki zabaw dla dzieci najmłodszych i zbudowano place zabaw przy szkołach.

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Zabierzów

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Zabierzów przystąpiły do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX...

Energia z Kosza

Celem projektu jest zainicjowanie działań edukacyjnych skierowanych do uczniów klas II gimnazjów znajdujących się na terenie 6 gmin współpracujących ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa. Zadanie ma na celu przedstawienie zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów jako jednego z elementów racjonalnej gospodarki odpadami.

Projekt edukacyjny "BEZPIECZNE ARENY 2012" przygotowanie do EURO 2012

22 listopada 2011 r., klasy 3b i 3c z Gimnazjum w Zabierzowie wzięły udział w wycieczce na nowe krakowskie stadiony ? Wisły i Cracovii. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu ?Bezpieczne Areny 2012?, realizowanego przez Gminę Zabierzów wspólnie m.in. z Powiatem Krakowskim. Autorami programu są Pan Piotr Rogoziński i Pani Anna Płachczewska-Rogozińska, prowadzący firmę "VIA CRACOVIA Inny Sposób Podróżowania".

Program Comenius

Szkoła Podstawowa w Zabierzowie oraz Gimnazjum w Zabierzowie, w sposób ciągły biorą udział w realizacji programu Comenius zarówno dla nauczycieli w ramach "uczenia się przez całe życie" jak i dla uczniów.

Małopolski projekt Diament

W tym roku szkolnym wszystkie szkoły z terenu Gminy Zabierzów przystąpiły do Projektu DiAMEnT ?Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty? , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Projekty innowacyjne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej