Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie objęte patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pragnę poinformować, że Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego objął patronatem w roku 2015 szereg inicjatyw, których celem jest opieka nad uczniami uzdolnionymi.

Wśród nich znalazła się klasa z innowacją pedagogiczną „Matematyka interaktywnie” Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie.

 

Pełna lista wyróżnionych projektów oraz szczegółowe informacje na temat patronatu zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat

Bezpośredni link do listy:

http://www.im.uj.edu.pl/documents/65632/1014917/2015_Patronat_Dziekana_WMI_UJ.pdf

 

Janina Wilkosz

 

KLASY Z INNOWACJĄ MATEMATYCZNĄ W GIMNAZJUM W ZABIERZOWIE OBJĘTE PATRONATEM UJ

Wielką dumą i radością napawa fakt, że wśród 10 projektów objętych Patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ znalazło się przedsięwzięcie, jakim jest Klasa z innowacją matematyczną „Matematyka interaktywnie”, prowadzone w Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie przez panią Annę Ochel.

Klasy z innowacją matematyczną istnieją w gimnazjum od 2008 r. i skupiają młodzież utalentowaną w dziedzinie matematyki i przedmiotów ścisłych. Z roku na rok można zaobserwować coraz większe zainteresowanie tymi klasami zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców. Odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska, innowacja rozwija talenty matematyczne uczniów poprzez różne aktywności, nie tylko TIK. Aby jak najlepiej przyczynić się do rozwijania zainteresowań matematyką, nieustannie pogłębiać wiedzę i zapewnić nabywanie nowych umiejętności z tego przedmiotu, uczniowie mają zapewnioną dodatkową godzinę zajęć ujętą w planie lekcji (z podziałem za grupy) oraz możliwość uczestniczenia w Kole Matematycznym. Część zajęć przeznaczona jest na zwiedzanie interaktywnych wystaw muzealnych oraz udział w wykładach organizowanych na terenie UJ w Krakowie.

Patronat Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dla Gimnazjum w Zabierzowie wielkim wyróżnieniem. Jest on roztaczany nad najlepszymi projektami o szczególnym charakterze, mającymi na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami zdolnymi.

Ewa Wardęga

 

 

Link do informacji o projektach objętych patronatami

http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat 

 

ącego roku szkolnego uczniowie z Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie uczestniczą  w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.  „Uniwersytet Młodych Wynalazców”. Stało się to możliwe dzięki współpracy gimnazjum z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przystąpieniu do projektu realizowanego przez tę uczelnię pt. „Konfiguracje  prostych i stożkowych”. Liderem projektu jest dr hab. Tomasz Szemberg, prof. UP.

Chętni gimnazjaliści spotykają się co dwa tygodnie na zajęciach teoretycznych z wyższej matematyki oraz co jakiś czas biorą udział w warsztatach wyjazdowych na wyższe uczelnie. Zadaniem uczniów będzie stworzenie własnej pracy projektowej oraz opublikowanie jej w języku angielskim. Te referaty wezmą następnie udział w Konkursie Prac Matematycznych. Ze strony Gimnazjum w Zabierzowie opiekę nad realizacją projektu sprawują nauczycielki matematyki - panie Dorota Baniak i Anna Ochel.

Poniżej prezentujemy link do strony UP w Krakowie z informacją o projekcie oraz zdjęcia z zajęć prowadzonych przez prof. Szemberga.

http://www.up.krakow.pl/main/?page=news&newsid=1041&word=uniwersytet%20m%B3odych%20wynalazc%F3w

Ewa Wardęga

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej