Lekkoatletyka dla każdego

PROGRAM NIEAKTUALNY

"Lekkoatletyka Dla Każdego" jest programem dla uczniów klas IV- VII szkół podstawowych którego celem jest zachęcenie uczniów do udziału w rozwijających ich sprawność fizyczną zajęciach. Zajęcia sportowe mają charakter ogólnorozwojowy

Projekt jest programem ogólnopolskim i realizowanym  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Partnera strategicznego NESTLE Polska, Sponsora Głównego PKN ORLEN, Okręgowe Związki Lekkiej Atletyki i Gminę Zabierzów na podstawie zawartego Porozumienia. Gmina Zabierzów zabezpiecza transport na zawody sportowe i promocję programu. Więcej informacji na stronie www.lekkoatletykadlakazdego.pl

Organizator zabezpiecza trenera lekkiej atletyki i potrzebny sprzęt sportowy, który pozostaje w Gminie po zakończeniu projektu.

Zajęcia w naszej Gminie odbywają się będą na boisku ORLIK lub w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Zabierzowie ul. Szkolna 50, 3 razy w tygodniu. Zajęcia są bezpłatne dla uczniów

Projekt „Lekkoatletyka dla każdego” realizowany jest w oparciu o porozumienie zawarte w 2017 r. pomiędzy  Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Małopolski Związek Lekkiej Atletyki w Krakowie, a Gminą Zabierzów.

Porozumienie określa zasady współpracy Stron oraz zasady funkcjonowania ogólnopolskiego Programu upowszechniania lekkiej atletyki. Beneficjentami są uczniowie  klas IV-VII szkół podstawowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów.

Celem Programu jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia ogólnorozwojowe z elementami lekkiej atletyki.

Realizacja programu wpisana jest w działania profilaktyczne zapobiegające wadom postawy wśród dzieci i młodzieży z naszej Gminy

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej