Gminny Konkurs Ekologiczny "SMOG - ZMIEŃMY TO"

Zespół Szkół w Rzasce i Stowarzyszenie Homini Et Terrae są organizatorami I edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego „SMOG-ZMIEŃMY TO”.

Konkurs jest organizowany pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów i przy współpracy Urzędu Gminy: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Wydział Rozwoju i Promocji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Zabierzowie i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Cele konkursu:

  1. Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza.
  2. Promowanie działań podejmowanych za rzecz ochrony środowiska, w szczególności powietrza.
  3. Wzrost świadomości dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza. 

Podczas narady Dyrektorów szkół z terenu gminy Zabierzów w dniu 23 lutego 2017 r., w związku z zaistniałym  problemem smogu w naszym środowisku oraz w skali kraju, p. Monika Musiał- Taźbirek dyrektor Zespołu Szkół w Rząsce przedstawiła zebranym propozycję przeprowadzenia konkursu dla przedszkoli i szkół z terenu gminy Zabierzów. Przed wykonaniem zadań konkursowych w każdej szkole w ramach zajęć przyrody/ geografii/ biologii, godzin wychowawczych, zostaną przeprowadzone zajęcia na temat ochrony środowiska i sposobów zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza – powstawaniu smogu.

Rekomendowane materiały edukacyjne to pakiet Fundacji Ekologicznej Arka zawierający pakiet informacyjny oraz zestaw scenariuszy zajęć.

 Kontakt w sprawach konkursu oraz zgłoszenia, następują drogą mailową na adres: zsrzaska.sekretariat@gmail.com

 Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 grupach wiekowych.

Organizatorzy przewidują przeprowadzenie QUIZU DLA MIESZKAŃCÓW podczas Gminnego Dnia Dziecka. Zapraszamy Mieszkańców Gminy Zabierzów do licznego udziału w quizie!

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej